Doma bomo brali ali poslušali priljubljeno literaturo, vsak v svojem udobnem naslonjaču. O prebranem bodo zapisali kratko razmišljanje, fotografirali dogodek in to objavili na spletni strani šole.

Kdaj in kje: Domovi učencev OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

Prireditelj: OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak