V sodelovanju z AI Slovenije bodo učenci poslušali zvočni zapis knjige Priklenjeni slon, nato pa zgodbo ilustrirali in jo s starši obnovili. V pomoč jim bo gradivo AI Slovenije. Izdelke bomo objavili na spletni strani šole.

Kdaj in kje: Spletna stran OŠ Dragotina Ketteja: http://dknm2.splet.arnes.si/category/knjiznica/

Prireditelj: OŠ Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto