1. virtualna Noč knjige za bralce predmetne stopnje OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.

Virtualna Noč knjige je namenjena bralcem predmetne stopnje. Učenci imajo na voljo različne aktivnosti, v okviru katerih se bodo predstavili. Izmenjali si bomo različne kratke vsebine; lahko pesmi, različne prigode, zanimivosti, ki so se ti zgodile v času karantene, branje kratkega odlomka iz knjige, predstavitev knjižnega junaka, predstavitev zanimivosti s spleta, iz revije …

Kdaj in kje: 23.april ob 19.00, spletna stran šole: http://osstaritrgprilozuizobrazevanje.splet.arnes.si/files/2020/04/No%C4%8D-knjige-2020.pdf

Prireditelj: OŠ heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu