Oznake: Delavnica

Vsak v svojem bralnem kotičku

1. virtualna Noč knjige za bralce predmetne stopnje OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.

Virtualna Noč knjige je namenjena bralcem predmetne stopnje. Učenci imajo na voljo različne aktivnosti, v okviru katerih se bodo predstavili. Izmenjali si bomo različne kratke vsebine; lahko pesmi, različne prigode, zanimivosti, ki so se ti zgodile v času karantene, branje kratkega odlomka iz knjige, predstavitev knjižnega junaka, predstavitev zanimivosti s spleta, iz revije …

Kdaj in kje: 23.april ob 19.00, spletna stran šole: http://osstaritrgprilozuizobrazevanje.splet.arnes.si/files/2020/04/No%C4%8D-knjige-2020.pdf

Prireditelj: OŠ heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu

Vsemu boš kos

V sodelovanju z AI Slovenije bodo učenci poslušali zvočni zapis knjige Priklenjeni slon, nato pa zgodbo ilustrirali in jo s starši obnovili. V pomoč jim bo gradivo AI Slovenije. Izdelke bomo objavili na spletni strani šole.

Kdaj in kje: Spletna stran OŠ Dragotina Ketteja: http://dknm2.splet.arnes.si/category/knjiznica/


Prireditelj: OŠ Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto