Zapis pozitivnih in vzpodbudnih besed/misli iz knjig, ki bodo zapisane na naši šolski spletni strani. Pri projektu bomo sodelovali s partnersko Unesco šolo iz Pančeva, torej delili tudi njihove misli, oni pa seveda naše.

Kdaj in kje: Pišece in Pančevo in na spletni strani šole: https://www.ospisece.si/

Prireditelj:OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece