Dijaki bodo profesoricam slovenščine poslali fotografije knjig, ki jih trenutno berejo (lahko tudi zvočne posnetke branja) ali avtorske pesmi/besedila. Zbrano gradivo bomo po dogodku objavili. Na spletni strani šole bomo objavili tudi misli o branju in bralne priporočilne sezname nekaj profesorjev.

Kdaj in kje: Na spletni strani šole ter na povezavi: https://www.facebook.com/Srednja-%C5%A1ola-%C4%8Crnomelj-474697059245115/

Prireditelj: Srednja šola Črnomelj, Kidričeva 18 a, 8340 Črnomelj