Šole in vrtci

Ustvarjam lepe misli, živim lepe misli, delim lepe misli.

Z učenci in njihovimi družinskimi člani bomo brali, ustvarjali in izmenjevali lepe misli.

Kdaj in kje: 23. april ob 21.00, na spletni strani šole in Zoom srečanju.

Prireditelj: OŠ Juršinci in Sabina Lenart, šolska knjižničarka, Juršinci 19, 2256 Juršinci

Vsak v svojem bralnem kotičku

1. virtualna Noč knjige za bralce predmetne stopnje OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.

Virtualna Noč knjige je namenjena bralcem predmetne stopnje. Učenci imajo na voljo različne aktivnosti, v okviru katerih se bodo predstavili. Izmenjali si bomo različne kratke vsebine; lahko pesmi, različne prigode, zanimivosti, ki so se ti zgodile v času karantene, branje kratkega odlomka iz knjige, predstavitev knjižnega junaka, predstavitev zanimivosti s spleta, iz revije …

Kdaj in kje: 23.april ob 19.00, spletna stran šole: http://osstaritrgprilozuizobrazevanje.splet.arnes.si/files/2020/04/No%C4%8D-knjige-2020.pdf

Prireditelj: OŠ heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu

Vsemu boš kos

V sodelovanju z AI Slovenije bodo učenci poslušali zvočni zapis knjige Priklenjeni slon, nato pa zgodbo ilustrirali in jo s starši obnovili. V pomoč jim bo gradivo AI Slovenije. Izdelke bomo objavili na spletni strani šole.

Kdaj in kje: Spletna stran OŠ Dragotina Ketteja: http://dknm2.splet.arnes.si/category/knjiznica/


Prireditelj: OŠ Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto

Vztrajnost in pozitivnost

V sklopu Zaključka bralne značke, 19. 5. 2020, bomo poslušali pravljico Jorge Bucay Priklenjeni slon v sodelovanju z Amnesty International Slovenija. Ob tej slikanici bodo potekale različne aktivnosti. Učenci bodo razmišljali in ustvarjali o vztrajnosti in pozitivnosti. Nastala bodo različna razmišljanja otrok o sebi in tudi o slikanici. Izražali se bodo tudi likovno.

Kdaj in kje: Na spletni strani šole: https://www.os-benedikt.si

Prireditelj: OŠ Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt

Zgodbe z domačega naslonjača

Doma bomo brali ali poslušali priljubljeno literaturo, vsak v svojem udobnem naslonjaču. O prebranem bodo zapisali kratko razmišljanje, fotografirali dogodek in to objavili na spletni strani šole.

Kdaj in kje: Domovi učencev OŠ Cerkvenjak - Vitomarci

Prireditelj: OŠ Cerkvenjak - Vitomarci, Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak